Medeni Hukuk

Boşanma Davası

Boşanma Davası, eşlerden birinin aile birliğinin devam etmesinin mümkün olmadığını kanıt, belge ve şahitler sunarak diğer eşle olan birlikteliği sonlandırmak için mahkemeye açmış olduğu davadır. Boşanma davasında esas olan, davayı açan eşin ispat yükümlülüğün bulunmasıdır. Ülkemizde boşanma nedeniyle açılan davalar, aile birliğinin devamlılığı için ilgili mahkemelerce eşler uzlaşmaya, evliliğin devamlılığına davet edilir. Ancak davayı açan tarafın delilleri, ispat gücü yüksek ve evliliğin devam etmesinin mümkün olmadığına kanaat getiren mahkeme davayı kabul eder ve en kısa sürede sonuçlandır.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davası açacak kişilerce merak edilen hususlardan biri boşanma davası türleridir. Hukukun işleyişinde kararı temsile yetkili mahkeme karşısında bir durumun, hakkın izahı ve savunulması için hangi konuda hak savunduğu çok önemlidir. Bunların ilki çiftlerin her ikisinin boşanma için ortak karar verdiği Anlaşmalı Boşanma Davası ve sadece iki eşten birinin boşanmak isteyip diğer eşin boşanmaya engelleyici durum ve ispatlar öne sürerek boşanmayı güçleştirdiği Çekişmeli Boşanma Davasıdır.

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davalarında kayda değer bir diğer husus boşanmak için mahkemeye başvuranların çocuklarının olmasıdır. Çocuğu olmayan eşler için boşanma durumu daha sade ve net iken, çocuğu olan eşler için durum biraz daha farklıdır. Çünkü ilgili mahkemece boşanmalarına karar verilen eşlerin çocuk veya çocuklarının velayetinin hangi eşte kalacağı yeni bir süreci doğurmaktadır. Çocuğun hangi eşte kalacağına eşler arasında bir uzlaşı sağlanmadığında takdir yetkisi mahkemeye ait olur. Mahkeme anne bakımına muhtaç olan çocukların annesine verilmesinden yana kullanır. Diğer yaştaki çocuklar için çocuğun bakımı, eğitimi ve diğer konularda çocuğa en iyi imkanı sunacak olan tarafa verir.

Boşanma Davalarında Nafaka Tespiti ve Süresi?

Boşanma davalarında taraflardan birinin boşanma aşaması ve sonrasında çekeceği maddi zorlukları karşılaması için diğer taraftan Nafaka talebi olabilir. Boşanma davalarında talep edilen nafaka iştirak, yoksulluk ve tedbir olmak üzere üç şekilde talep edilebilmektedir. Boşanma davalarının hızlı ve etkin olarak sonuçlanması için  avukatlık büromuzda destek alabilirsiniz.

TOP